A globális szegénység új osztályharchoz vezet?!

Ahogyan a globális szegénység növekszik, egyre inkább az új osztályharctól kell tartanunk  – vélekedik Kenan Malik, az Observer kolumnistája, hozzátéve, hogy a Brookings Institute globális szegénység felmérése szerint, jelenleg a Föld 3,8 milliárd lakója számít középosztálybelinek vagy gazdagnak.

A szerző szerint mondhatják, hogy a Föld lakóinak jó része középosztálybelinek számít, de ez az alant lévőket nem deríti jobb kedvre. Utalva a társadalmi osztályok Marx-i terminológiájára, valamint az e kérdésben azóta is folyamatos tudományos vitákra, az elemző megjegyzi, hogy az osztály mibenléte nemcsak azt jelenti, hogy munkája van valakinek, hogy képességekkel rendelkezik, továbbá, hogy a pénzét a bankban őrzi, hanem szól a társadalmi hierarchiáról, nemkülönben a hatalomról is.

Ezen a ponton mutat rá a felmérés azon érdekességére, miszerint az elmúlt időben nem csupán egy új középosztály alakult ki, amelynek az igényei jórészt a fogyasztásban teljesednek ki, de egy új a munkásosztály is, akiket gyakran szörnyűséges körülmények között kényszerítenek munkára, kevés fizetésért, minimális jogképességgel.

Ők azok, akiknek a szenvedései árán jött létre mások gazdagsága, amiből viszont ők alig részesednek. A véleményrovatban a szerző figyelmeztet arra, hogy Kínában és Indiában a Világbank kedvező jelentései ellenére, vészesen növekednek a társadalmi egyenlőtlenségek.

Ezek szerinte újabb tömegmozgalmakat fognak életre hívni, egyben az osztályok közötti összeütközések új formáit is megteremtik majd. Kína és India népességének nem a középosztály igényei jelenthetik a jövő kihívásait, sokkal inkább az lesz a meghatározó, hogy mi lesz ezeknek a tömeg megmozdulásoknak az eredménye – zárja írását a The Guardin nemzetközi kiadásának gazdasági rovatában Kenan Malik.