Hirdetés
Kezdőlap Világgazdaság Kapitalisták a kapitalizmus ellen. A cammogó digitalizáció, a lassú zöldítés a németek...
No menu items!

Kapitalisták a kapitalizmus ellen. A cammogó digitalizáció, a lassú zöldítés a németek jólétét fenyegeti?!

Amerikai kép, az ottani kommunista párt honlapjáról

Amerikában egyre népszerűbb a kapitalizmuskritika. A társadalmi igazságosság követelése. Az amerikai áramlat Németországban is követőkre talál, elemzők szerint azonban a cammogó digitalizáció és a lassú zöld fordulat az igazi, a COVID-nál is nagyobb probléma a német gazdaságban. Immár a  jólétet fenyegeti. 

A kapitalizmus népszerűtlenebb, mint valaha

Egyre több amerikai és brit kívánja a gazdaság erősebb állami szabályozását, ahogy mondják, a ’kaszinó-kapitalizmus’ végét. A hagyományosan a ’szociális piacgazdaság’ pártján álló németek is változásokat akarnak.

A világgazdaságban évtizedek óta egyeduralkodó klasszikus kapitalizmusnak, illetve a neoliberalizmusnak kevés elkötelezett támogatója van, és még kevesebben bíznak a ‘rendszerben’. Ennek ellenére a nagy többség elfogadja azt, mint szükséges rosszat, amelynél még nem sikerült jobbat kitalálni. A legtöbben ’antiszociálisnak’ tartják a kapitalizmus működését, és felelőssé teszik a populisták előretöréséért és a demokrácia válságáért is.

A kapitalizmus-kritika a baloldali értelmiség körében nem újkeletű. Változás, hogy Nyugat-Európában a középréteg is szkeptikussá vált. Jó példa erre a konzervatív német kormánypárt, a hagyományosan gazdaságbarát CDU. Egyre zöldebb, szociálisabb és kapitalizmus-kritikusabb, így őrizve  középréteghez tartozó választóit.

Kapitalisták a kapitalizmus ellen

A piaci liberalizmus hazájában, az USA-ban a gazdasági döntéshozók és szakértők körében is növekszik a kritikusok száma. „A részvényeseknek nem járhat jobb elbánás, mint az alkalmazottaknak” – áll a Business Roundtable friss iránymutatásában. A befolyásos lobbiszervezet soraiba olyanok tartoznak, mint az Amazon alapító-elnöke, Jeff Bezos, a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock vezetője, Larry Fink és a JP Morgen bankházat 15 évig vezető Jamie Dimon.

Jamie-Dimon: az elégedett munkerő a jó munkaerő

„A jó vezető a dolgozókba invesztálja a legtöbbet. Az elégedett munkaerő a siker biztos receptje” – monda az elkötelezett kapitalista hírében álló Jamie Dimon az állásfoglalás kapcsán. Az ő vezetésével vészelte át a JP Morgen a pénzügyi válságot, ami mutatja, hogy kiválóan alkalmazkodik a piaci és a társadalmi viszonyok változásához.

„A gazdaság van az amerikaiakért, és nem az amerikaiak a gazdaságért” – tette hozzá a tengerentúlon szokásos pátosszal.

A vadkapitalista hírében álló Trump is látta, hogy balról fúj a szél. Az elnökválasztás hajrájában megemelte a Federal Trade Commission (FTC), az amerikai gazdasági versenyhivatal költségvetését és alkalmazottainak számát. Egyúttal erélyesebb fellépést ígért a digitális világot domináló kaliforniai óriáscégek ellen.

A  Chicago School of Economics közgazdász professzorai is szigorúbb fellépést sürgetnek a gazdasági monopóliumok ellen. Mit mondana erre a 2006-ban elhunyt egykori kollégájuk, Milton Friedman, a neoliberalizmus Nobel-díjas atyja?

Martin Wolf: nem csak a tőkések érdeke számít

„A demokráciára leselkedő legnagyobb veszély a kizárólag a tőkések érdekeit szem előtt tartó gazdaságpolitika” – a mondat nem Marx, hanem a világ legtekintélyesebb gazdasági napilapja, a konzervatív-liberális Financial Times vezető kolumnistája, Martin Wolf tollából származik.

„Erősödnie kell a versenyszabályozásnak és gazdaságellenőrzésnek. A cégeket arra kell kötelezni, hogy a közjóért is tegyenek. A tehetőseknek pedig több adót kell fizetniük” – követeli Wolf.

„ A további ’demokratizálás’ már káros lenne”

A rendszert hagyományosan kritikusan néző nyugat-európai értelmiség örül, hogy a neoliberalizmus fellegváraiból, az USA-ból és Nagy-Britanniából szkeptikus hangok jönnek. Német közgazdászok mindezt nem kis aggodalommal figyelik.

Clemens Fues: az  amerikaiak előtt járunk

A neves müncheni gazdaságkutató intézet, az IFO Institut vezetője, Clemens Fuest szerint ugyanakkor megállapítja, odaát más a helyzet, vagyis Németországban lényegében „amit az amerikaiak kívánnak, az nálunk már valóság”, nem gond – mondja. Az amerikaiak kevésbé szegregáló, duális oktatási rendszert akarnak. Hiba lenne ilyen irányú átalakításokba kezdeni a németeknél, hisz ezen a téren jóval Amerika előtt járnak. A további ’demokratizálás’ már káros lenne, a teljesítmény rovására menne – figyelmeztet Fues.

A tengerentúlon nagyobb szerepet akarnak az iparnak a gazdaságban. Nem utolsó sorban, mert – a jobban beágyazódott, nagyobb érdekérvényesítő képességű szakszervezeteknek köszönhetően – az ipari bérek magasabbak, mint a szolgáltató szektorban fizetettek. Németországban a termelő ágazatok részesedése a GDP-ben máig meghatározó, 28 százalék. Az USA-ban és Nagy-Britanniában csak 18.

Amerikában több cég, elsősorban a netes óriások az amerikai és a világpiacot is kontrollálják. Ezért sokan szigorúbb verseny- és adójogi szabályokat és ellenőrzést követelnek. Európában mindkettő realitás. Ezt mutatják az EU Google és társai ellen rendszeresen kiszabott bírságai. Az amerikaiak és a britek a jövedelmek igazságosabb elosztását, szociálisabb adórendszert követelnek. Európában viszont sokkal kisebbek a jövedelmi, és vagyoni különbségek – mondja Fues.

A Wikipedia megjelenítésében ide KLIKKELVE nagy méretben megtekintheti

 

 

A német gazdaságkutató intézet, az IFO Institut vezetője a jövedelem a vagyoni különbségek bemutatására a ’LE MONDE Diplomatique’  összeállítását citálja, a Gini-Index friss számait idézi.

Ha egy országban egyenlően oszlana el a jövedelem a Gini-Index 0 lenne, ha minden egyetlen emberhez kerülne 1.

A német érték 0,29, ahogy a magyar is. Az EU átlag 0,31. A kontinensünkön alig vannak regionális különbségek. Skandinávia, a franciák és a mediterrán országok is az átlag körül vannak. A briteknél és az amerikaiaknál viszont szignifikánsan magasabb az index, tehát jelentős vagyoni különbségeket mutat: 0,36, illetve 0,39. Mindezt egy másik mutató is megerősíti. Németországban a legjobban kereső 10 százalék jövedelme 3,8-szer magasabb, mint a legrosszabbul keresőké. Nagy-Britanniában 4,3-szer, Amerikában 6,2-szer annyit keres a felső 10 százalék, mint az alsó tized. „Nálunk tehát szignifikánsan jobb a helyzet” – mondja Fues. De elismeri, hogy a német érték a ’90-es években kisebb különbséget mutatott. A 2000-es évek elején, a tartóssá vált magas munkanélküliségi ráta évről-évre növelte a jövedelmi differenciát. 2005 óta viszont nagyjából változatlan. Sok munkahely rosszul fizetett, de az állam a szociális- és az adórendszeren keresztül mérsékli a különbségeket. Erről többek között a jövedelmi és családi viszonyokat figyelembe vevő hat szja kategória gondoskodik Németországban.

Gini-Index *

*Gini-együttható, 0 = teljes egyenlőség; 1 = teljes egyenlőtlenség, 2019 vagy legfrissebb elérhető

Az érzet és a valóság

Az USA-ban, ahol általános egészség- és társadalombiztosítás, rendszeres szociális segély és családi pótlék sem létezik, érthető, hogy sokan nagyobb állami gondoskodást várnak. De Európában, Németországban más a helyzet. A németek mégis elégedetlenek. Egy 2019-es OECD felmérés szerint 47 százalékuk legnagyobb félelme a szociális állam leépülése. 77 százalékuk pedig a gazdagok intenzívebb megadóztatása mellett van. A többség túl alacsonynak tartja az állam szociális kiadásait, Németországban ezek a GDP 25 százalékát teszik ki. Ráadásul a ’90-es évek megmutatták, hogy a havi több ezer eurós munkanélküli segélyekbe és a nagyvonalú szociális juttatásokba még Európa legnagyobb gazdasága is belerokkan, és társadalmi igazságtalanságokhoz is vezet.

Az erre reagáló, a szociáldemokrata kancellár, Schröder nevéhez fűződő szociálpolitikai átalakítások és munkaerőpiaci lazítások a 2000-es évek elejének „nem voltak neoliberális reformok á la Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher” – véli Fues. Az átalakítás óta valóban nem éri meg közepesen fizetett munka helyett a munkanélküli segélyt választani. De a munkanélküli ellátások és segélyek továbbra is részei a rendszernek. Biztosítják a megélhetést az elesettek számára és gondoskodnak a jövedelmi és vagyoni különbségek kordában tartásáról.

Lassú a digitalizáció

Németország legnagyobb gondja valójában a lassú digitalizáció és a világon végbemenő változásokat elalvó autóipar. A Világgazdasági Fórum (WEF) 2019-es versenyképességi rangsorában Németországnak a vezetékes internetkapcsolat minőségében a megalázó 72., a mobilnet lefedettségben pedig az 58. hely jutott 141 országból! A legjobb hálózattal rendelkező T-Mobile se tud az ország 20 százalékában mobil netet szolgáltatni.

Magasabb adók a jövedelmek külföldre menekítéséhez, és kevesebb adóbevételhez vezetnének – figyelmeztet Fues. Szerinte nincs is szükség több állami bevételre. „Az infrastruktúra romló állapotáért nem a pénzhiány, hanem a túlzott bürokrácia és a civilek ellenállása felel.”

Nagy vagyoni különbségek

A jövedelmi egyenlőtlenség ugyan nemzetközi összehasonlításban kicsi Európában és Németországban is, de a vagyon 60 százalékát a németek felső 10 százaléka birtokolja. Ez jóval a fejlett országok átlaga felett van, és rosszabb, mint a briteknél, és alig jobb, mint az extrém egyenlőtlen vagyonelosztásáról hírhedt USA-ban. A németek alsó 20 százaléka, az adóságok levonása után vagyontalan. Jóval több az adóságuk, mint a vagyonuk.

Az okok sokrétűek. Európában Németországban a legalacsonyabb, 45 százalék az ingatlantulajdonosok aránya. A városokban még rosszabb a helyzet. Berlinben csak 14 százalék él saját tulajdonú lakásban! A német állam és az önkormányzatok hagyományosan a bérlőket támogatják anyagilag. Alig vannak lakásvásárlási, illetve építési támogatások. A németek kevesebb mint 20 százaléka birtokol részvényt, pedig az elmúlt években szinte csak ebből lehetett érezhető profitot realizálni. Hiányzik egy svédországihoz hasonló program. A svéd állam fenntart egy befektetési alapot, amelyből a polgárok minimális kezelési költség mellett, átlátható feltételekkel szerezhetnek részesedést – hozza fel pedálként Fues.

Szegregáló oktatás és diszkrimináció

Marcel Fratzscher: Különösen nagy a lemaradás a migrációs háttérrel rendelkező fiataloknál.

A berlini Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) vezetője, Marcel Fratzscher nem a vagyoni különbségek tartja aggasztónak, hanem ezek kihatását az iskolai teljesítményre. Ezt eddig valamennyi Pisa-teszt megerősítette. A rossz körülmények közül jövő gyerekeknek a természettudományokban hároméves elmaradásuk van a jó körülmények között élőkhöz képest! Különösen nagy a lemaradás a migrációs háttérrel rendelkező fiataloknál. Esetükben leginkább az oktatás mielőbbi megkezdése, az óvoda kötelezővé tétele segítene.

A német gazdaság nem aknázza ki a nőkben rejlő gazdasági potenciált sem – hoz fel egy további problémát Fratzscher. Ugyan a német tőzsdei vállalatok közül elsőként az SAP élére egy hölgy került az amerikai Jennifer Morgan személyében, de a német gazdaság gerincét adó közepes vállalkozásoknál az elmúlt időszakban még csökkent is a női vezetők aránya! Pedig eddig sem voltak sokan. Ráadásul az alacsonyabb szinten dolgozó kolléganőikhez hasonlóan kevesebbet keresnek, mint az azonos pozíciót betöltő férfiak.

Saját válaszokat a saját problémákra!

A szociális állam csak gazdasági teljesítményből növekedhet tartósan – figyelmeztet Fues. Ezt az exportvilágbajnok németek flexibilis munkaerőpiaci szabályokkal, tehercsökkentéssel és sok innovációval biztosították az elmúlt években. A folyamatok, a koronavírus-krízis több évre véget vet a GDP bővülésének. Ezzel egyidejűleg a németek a digitalizált világra, az ökologikus termelésre és a mobilitás területén zajló változásokra sincsenek felkészülve. Alig akad német informatikai világcég. A ma még piacvezető autógyártók pedig leginkább hagyományos meghajtású kocsikat gyártanak.

„Digitalizáltabb, zöldebb, igazságosabb” – ilyenné kellene válnia a német gazdaságnak versenyképessége megőrzéséhez Fues szerint. Az államnak ehhez kellene biztosítania a jogszabályi hátteret. Egyúttal gondoskodnia kellene a jó minőségű infrastruktúráról, a nem szegregáló oktatásról és az innovációbarát környezet megteremtéséről.

„Problémák tehát vannak, de nem azok, mint az USA-ban és Nagy-Britanniában, ezért nem is azokat a válaszokat kell adni rájuk!” – hangzik Fratzscher összegzése a ’LE MONDE Diplomatique’ összeállításában.

 

 

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik
Hirdetés

Friss

Üvegházhatású gázok. Az uniós tárgyalók 55 százalékos csökkentésről állapodtak meg

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói megállapodásra jutottak arról az éghajlatpolitikai célkitűzésről, amely szerint az unió 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

Tőzsde – Gyenge kezdés New Yorkban

Csökkenő nyitással folytatták szerdán az előző napi lejtmenetet az amerikai tőzsdeindexek.

Riasztott a forgalmazó: gyerekekre veszélyes egy légnedvesítő

Áramütés veszélye miatt visszahívja a forgalomból az Esperanza márkájú, zöld színű, béka formájú műanyagházas ultrahangos légnedvesítő készüléket a termék magyarországi forgalmazója, a Mobil Digital.

Raiffeisen: kétszámjegyű növekedést hozhat az újranyitás

Az első negyedévben a gazdaság teljesítménye még negatív lehet, de április-júniusban már kétszámjegyű GDP-bővülés következhet be, éves szinten pedig 5 százalékos növekedés várható Magyarországon - ismertette a Raiffeisen Bank elemzője a pénzintézet legfrissebb előrejelzését.

Hírek

Üvegházhatású gázok. Az uniós tárgyalók 55 százalékos csökkentésről állapodtak meg

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói megállapodásra jutottak arról az éghajlatpolitikai célkitűzésről, amely szerint az unió 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

Új tagállammal bővülhet az USA

A Biden-adminisztráció támogatja a Washington DC-t szövetségi állammá, és ezzel az Egyesült Államok 51. tagállamává nyilvánító törvényjavaslatot - derül ki a Forbes magazin híréből.

Szeged. Több év börtönt kaptak az édességmaffia tagjai

Külföldről behozott édesipari termékeket értékesítettek a forgalmi adó megfizetése nélkül egy bűnszervezet a tagjai, akiket három és tíz év közötti szabadságvesztéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék - közölte a bíróság szóvivője.

Terasznyitás – a Nébih ajánlásai

Élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiéniai ajánlásokkal segíti a nyitásra készülő vendéglátóhelyek működtetését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

WHO: a magyar oltási kampány példaértékű

Elismerően nyilatkozott a magyar intézkedésekről Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója, aki üdvözölte a határozott lépéseket és a példaértékű oltási kampányt.

Magyar bor nyert díjat Moszkvában

Nagyaranyérmet nyert a Moszkvában megrendezett Eurázsiai Bor- és Párlatversenyen (EAWSC) a mádi Demetervin Pincészet dűlőszelektált, 2013-as évjáratú Király furmint aszúja.

Féltékenységből derítőbe fojtotta kétéves öccsét

Vádat emeltek egy kamaszfiú ellen, mert féltékenységből szennyvízaknába fojtotta kétéves öccsét - tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.

Használt autók. Nő a kereslet, az öregebbeket keresték inkább

Megindulhat a növekedés a használt autók magyarországi piacán. A Das WeltAuto szerint az eladott autók kormegoszlása tovább romlott az idén. Kétharmadrészt 10 évesnél idősebb autók fogytak.

Új elnök a Magyar Lízingszövetség élén

A Merkantil-csoport kockázatkezelési igazgatóját, Zs. Nagy Istvánt választotta meg elnöknek a Magyar Lízingszövetség döntéshozó testülete. A posztot mostanáig betöltő Nyikos Katalin mandátuma lejárt, viszont elnökségi tagként továbbra is részt vesz a testület munkájában - közölte a szervezet.

Operatív törzs: a terasznyitás után is marad a kijárási tilalom

A teraszok és kerthelyiségek nyitásával az esti kijárási tilalom nem szűnik meg - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

Fegyveresek a Dunán. Nemzetközi hadgyakorlat indult magyar vezetéssel

Magyar vezetéssel kezdődött nemzetközi különleges műveleti gyakorlat: a Black Swan 2021 kapcsolódik az amerikai vezetésű Trojan Footprint-South 2021 és a Blue Sky gyakorlathoz, továbbá része a Defender Europe 2021 sorozatnak. A gyakorlatot a tervek szerint, de a koronavírus-járványhoz kapcsolódó védelmi intézkedések betartásával tartják meg.

Nagykáta. Hónapokon át lopta a nyugdíjakat egy postás

Kézbesítés helyett ellopta a címzetteknek küldött pénzt, ezért sikkasztás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt a Nagykátai Járási Ügyészség egy postás ellen - közölte a Pest megyei főügyész.

Gazdaság

A Real Madrid elnöke szerint a Szuperliga használ a kicsiknek is

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez szerint elsősorban a nagy klubok nehéz anyagi helyzete miatt volt szükség arra, hogy életre hívják az Európai Szuperligát (ESL), amelyben húsz csapat szerepel majd.

Kártyás fizetés. Minden egymillióból 174 forint kerülhetett csalókhoz

Tavaly mintegy 70 ezer bankkártyás és online visszaélés történt, és csaknem 1,3 milliárd forintot próbáltak ellopni a bankkártyacsalók. Az elsőre riasztónak tűnő számok ellenére Magyarország a bankkártya-használat terén a legbiztonságosabb európai országok közé tartozik - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Nem fizet osztalékot az OTP – Csányi újabb öt évig marad

Az OTP Bank bár nyereséggel zárta a múlt évet, a jegybanki iránymutatásnak megfelelően nem fizet osztalékot 2020-as gazdálkodása után - döntött a közgyűlési jogkörrel felruházott igazgatóság, amely meghosszabbította Csányi Sándor elnök-vezérigazgatói megbízatását.

Amerika hitelezői: Japán a legnagyobb, Írország a negyedik

Februárban már a huszonegyedik egymást követő hónapban volt japán tulajdonban a legtöbb amerikai állampapír.

Befektetési alapok: átlépte a 7000 milliárdot a kezelt vagyon

Márciusban 2 százalékkal, vagyis 137 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapok vagyona, amely ezzel először lépte át a hétezer milliárd forintot. A hónap végén a Bamosz tagjai 7110 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége.

Statisztikai alapú értékbecslés – gyorsabb és olcsóbb hitelfolyósítás

Gyorsabb és olcsóbb lesz a hitelfolyósítás, hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés módszerét - közölte a Magyar Bankszövetség.
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom