Hirdetés
Kezdőlap Menedzser Akadémia Előttem az utódom: munkahelyi utódlás-tervezés és menedzsment
No menu items!

Előttem az utódom: munkahelyi utódlás-tervezés és menedzsment

A hatékony karrier-tervezés az egyén javát szolgálja, míg az egész szervezet számára az utódlás-tervezés előnyei járnak kedvező „hozammal”. Illusztráció: Bigstock

A gyakori üzleti válságok, a második világháborút követő tíz évben született, úgynevezett baby boomer generáció tömeges nyugdíjba vonulása, a munkába álló fiatalok többségének vágya a kötöttségek nélküli „szabadúszásra”, a felsővezetők megbetegedése, halála, a kkv-k jelenlegi tulajdonosainak utódlása és még számos kiszámítható, valamint kiszámíthatatlan esemény előtérbe állította az utódlás- tervezés kérdését. Miután napjainkban szinte állandóak a vállalati- és a magánélet változásai, időben fel kell készülni a folyamatos utódlás-tervezésre és menedzsmentre.

Az utódlási-tervezés olyan szervezeti stratégia, amelyet azért folytatnak, hogy az üzleti élet zökkenőmentes legyen, a kulcsfontosságú külsős szolgáltatók helyett az erre a pozícióra legjobban kiválasztott belsős alkalmazottal. Fontos különbséget tenni a karrier- és az utódlás tervezés között. A két tervezés közötti fő különbség abban rejlik, hogy azt ki végzi.

Karrier- és utódlás-tervezés

A karriertervezés az a folyamat, amelyen keresztül az egyén kiválasztja a munkában eltöltött idejének céljait és megtalálja a célok elérésének módjait. Más szavakkal: a karriertervezés a karriermenedzsment folyamatának elengedhetetlen lépése. Ebben az egyén meghatározza, hogy milyen karriert kíván folytatni, és hogy milyen módokon kell választani, illetve milyen lépéseket kell tenni annak elérése érdekében. A karrier tervezése segít az érdeklődés és képességek felmérésében, az alternatív karrierlehetőségek azonosításában, a karrier célok kitűzésében és a fejlesztési tevékenységek megtervezésében. Egyéni szinten a karrier-tervezés igencsak gyakori.

Amikor viszont a szervezet magéhoz vonja a tervezést, akkor ezt úgy nevezzük, hogy szervezeti karriertervezés, amely a szervezetek alkalmazottainak fejlesztését szolgáló szisztematikus munkahelyi utód-kinevelés. Elemzi a dolgozó képességeit, készségeit és érdeklődését stb., hogy a szervezet (többnyire a HR-részleg) meg tudja határozni egy-egy személy hosszú távú céljait.

Ezzel szemben az utód- vagy öröklés-tervezés a szervezet kritikus pozícióinak betöltésére és a régiek helyettesítésére szolgáló lehetséges, jövőbeli vezetők felismerésének és fejlesztésének folyamataként határozható meg. Természetesen a szervezet zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében. Ez egy stratégia, amely javasolja a szervezet küldetésének és céljainak elérése érdekében teendő utódlási lépéseket. Célja a lehetséges pótlások felkutatása, mind a szervezeten belül, mind pedig azon kívül.

Felmérés és tehetségkészlet

Ebben a folyamatban a munkavállalókat „felmérik” és kiképezik a vezetői pozíció betöltésére akkor, amikor a céges szereplők már nem vesznek részt a szervezetben olyan okok miatt, mint lemondás, nyugdíjazás, előléptetés, áthelyezés stb. Az utódlási tervezés lehetővé teszi a vezetőknek, hogy felmérjék és fejlesszék azoknak az alkalmazottaknak a tehetségkészletét, akik képesek és hajlandók a szervezetben betöltetlen, felszabaduló pozíciók elfogadására.

Egyértelmű tehát, hogy szervezeti szinten az örökletes utódláshoz a jelölteknek az adott helyen alkalmazottaknak kell lenniük, akik betölthetik a kulcsfontosságú pozíciókat és átvehetik a szervezet irányítását. Ez viszont csak a megfelelő utódtervezéssel lehetséges. Szerencsésebb, hatékonyabb, ha az utódok belülről lépnek előre a ranglétrán, de nem ritka, hogy vezető pozíciókba a cégek kívülről csábítanak, hoznak, vonzanak szakembereket. Mind az utódlás, mind a karriertervezés proaktív jellegű, valamint a jövőre összpontosít.

További különbségek a karrier- és az utódlás tervezés között:

 • a karriertervezés során egy személy különféle pozíciókat tölt be a munkával töltött éveiben. Ezzel szemben az utódlás tervezésében egyetlen pozíciót töltenek be egy szervezet különböző személyei a következő utódlásig, ha erre egyáltalán sor kerül.
 • a karriertervezés segít abban, hogy a dolgozó egyéni sikereket érjen el karrierjében. Viszont az utódlástervezés biztosítja a vezetés konzisztenciáját a szervezet kulcsszerepei számára.

A hatékony karrier-tervezés az egyén javát szolgálja, míg az egész szervezet számára az utódlás-tervezés előnyei járnak kedvező „hozammal”.

Generációs tulajdonosváltás

Az utódlás-tervezés és menedzsment az elmúlt tíz esztendőben számos ok miatt került előtérbe. Ezek közül érdemes megemlíteni a világnépesség, ezen belül a munkavállalók elöregedését, az egyre növekvő szakemberhiányt, a képességek és a tréningek közötti globális szakadékot, az intézményi tudásanyag és ismeretek jelentős részének visszatartását a nyilvánosság elől.

Mielőtt megismerkednénk az utód-tervezés és menedzsment fontosabb lépéseivel és tennivalóival, érdemes szólni a kisebb cégek, vállalkozások generációs tulajdonosváltásáról. Ez a téma idehaza is sok vállalkozást érint. Tehát ki veszi át a stafétabotot, vállalkozás vezetését?

Az amerikai Family Business Consulting Group globális felmérést készített a családi vállalkozások utódlási gyakorlatáról. A vizsgálat szerint a családi vállalkozásoknak csak 30 százaléka éli túl az első generációváltást. A második generációváltás esetében ez az érték már csak 10 százalék körül mozog, és a harmadik körös generációváltásnál mindössze 5 százalék ez az arány.

Egy hazai HR-szakértő szerint 200 ezer magyar vállalkozás és 700 ezer munkahely érintett abban a folyamatban, amit generációváltásnak hívunk. Az utódlásra a hazai vállalkozásoknak mindössze 8 százaléka rendelkezik írásos stratégiával. A magyar vállalkozások esetében az érintettek fele nem foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Utódlási-terv a kkv-knál

Az utódlási terv a kkv-nál is az utódlási folyamat része. Az utódlási folyamat tehát többnyire nem egy konkrét dolog vagy esemény, hanem több lépésből álló cselekvés-sorozat. Az utódlási tervet az átadó generáció készíti. Szerencsés esetben már az alapítóknak volt ilyen terve, amiből a következő generációk tapasztalatot nyerhetnek. Magyarországon a legtöbb családi vállalkozás és vállalat jelenleg az első generációváltáson megy keresztül, tehát első ízben szembesül a feladattal. Az alapos, jól átgondolt utódlási terv konkrét elképzeléseket tartalmaz elsősorban a következő témákban: a vállalkozás irányításának jövőbeli szerkezete, a cégtulajdon felosztása az irányítási szerkezetnek megfelelően, a lehetséges vezetők képzése és fejlesztése, a legalkalmasabb vezetők kiválasztásának folyamata, a hatalom „elengedése” az előző vezető(k), tulajdonos(ok) részéről, felkészülés váratlan eseményekre.

Amennyiben a kontrolling ki van építve – amíg a régi tulajdonos aktívan jelen van a vállalkozás életében – akkor az új generáció valós támogatás és kontroll mellett vezetheti a céget. A tapasztalatok idehaza és külföldön azt mutatják, hogy a generációváltásba szinte kötelező erre szakosodott szakértőt, vezetési tanácsadót bevonni.

Vezetőket szinte minden szintre lehet toborozni a munkaerőpiacon, átcsábítani a versenytársaktól azonnali vagy későbbi utódlásra. Ennél jobb, hatékonyabb, olcsóbb és az alkalmazottak körében népszerűbb, a cég iránti hűséget és elkötelezettséget erősítő gyakorlat az utód(ok) kinevelése, képzése, helyzetbe hozása, s nem utolsó sorban megnevezése. Mind a vállalat, mind a dolgozók számára hasznosabb, megnyugtatóbb, ha az egyes pozíciókra (beleértve a vezérigazgatót is) az utódok -megfelelő felkészítés után – házon belülről lépnek előre a ranglétrán. A felkészítési szakasz a nemzetközi tapasztalatok alapján 12-36 hónapig tart.

Ahogy a nagyok csinálják

Az utódlás-tervezés a nagyvállalatok esetében is stratégia, amely a jövő vezetőinek kijelölésére, fejlesztésére vonatkozik a cégvezetés bármely szintjén. Hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet felkészüljön az előre nem látható nehézségekre, amelyek kezelésébe már be lehet vonni a vezető-jelölteket. A nagyobb cégek megengedhetik maguknak azt a „luxust”, hogy minden közép- és felsővezetői pozícióra legyenek utódok, akik szükség esetén azonnal kinevezhetőek, csatasorba állíthatóak. A cégvezetők jelentős része egyetért azzal a HR-véleménnyel, hogy az „utód-istállóban” mindig legyenek tehetséges, rátermett, vezetésre képes és kész káderek.

A folyamatos utódlás-tervezés és menedzselés mozgásban tartja az üzleti tevékenységet a negatív változások idején is. Természetesen csak abban az esetben, ha a cégvezetés pontosan tudja az üzleti irányt. Egy jól elkészített és jól megvalósított terv segít megtartani a legjobb teljesítményt nyújtó vezetőket és dolgozókat, akiknek ismerniük kell a velük kapcsolatos előléptetési és képzési terveket.

Kulcsszerepben az igazgatóság és a felsővezetés

A nagyvállalatoknál az utódlás-tervezés és menedzsment elveiről, szellemiségéről, általános irányelveiről az igazgatóság dönt (némi beleszólásuk a tulajdonosoknak is van), a megvalósításért pedig a top-menedzsment felelős. A kisebb szervezeteknél ezekben a kérdésekben a tulajdonos(ok) és a felsővezetés hozza meg a döntéseket.

Az utódlási terv „titkai”

Az utódlási terv elkészítésénél milyen elméleti és gyakorlati lépéseket, tennivalókat kell meghatározni? Ezek száma – némi túlzással – végtelen, de érdemes kiemelni a legfontosabbakat:

 • proaktív tervezés
 • utódlási pozíciók meghatározása
 • a szükséges kompetenciák, képességek, készségek, személyiségek, tulajdonságok stb. meghatározása
 • az utódjelöltek kiválasztása jól kidolgozott feltételrendszer alapján
 • az utódlási tervek közlése a jelöltekkel
 • továbbképzési és fejlesztési tervek kidolgozása
 • tanfolyamok, tréningek, képzések
 • a jelöltek vegyenek részt úgynevezett kereszt-tréningeken, ahol a többi jelölt munkaterületeinek fő tulajdonságaival is megismerkedhetnek
 • tehetségfejlesztő körök létrehozása és működtetése
 • az utódjelöltek átmeneti bedobása a „mélyvízbe”
 • az utódjelöltek megtartásának eszközei
 • az utódlási terv integrálása a felvételi stratégiába
 • a vállalati kultúra megőrzése, esetleg új megközelítések alkalmazása

Az IBM, a Nike, a PepsiCo és még több nagy vállalat az utód- és a tehetség menedzsment területén az úgynevezett játék-tervezés (game planning) gyakorlatát folytatja. Ennek az a lényege, hogy az éves tevékenység áttekintése, értékelése során hosszas beszélgetésre kerül sor a felső vezetésben arról, ki hajlandó nagyobb szerepet betölteni a vállalatnál. Megbeszélik a várható pozíció-üresedéseket, a szóba jöhető utódok tulajdonságait. A beszélgetések, tervezések célja, hogy a fejlesztés lépések mind jobban szolgálják a cég előbbre jutását.

Diverzitás-tervezés

A tervezésnél nem hagyható figyelmen kívül a diverzitás (különbözőség) tervezése és menedzsmentje sem. Ez azt is jelenti, hogy az utódjelöltek táborába kerülésnél vegyék figyelembe az életkori, a gender, a vallási, a kulturális, az állampolgársági, a döntéshozatal gyorsaságában megmutatkozó és még számos egyéb különbözőségeket. A diverzitást tükröző menedzser-csapat ugyanis érték!

Az utódlásra kiszemelt, kijelölt személyeknek a szükséges (de tanfolyamokkal tovább fejleszthető) készségek, képességek, tudás, helyismeret stb. mellett el kell fogadniuk a negatív változásokat, valamint a bizonytalanságot, nyitottnak kell lenniük új tudásanyag elsajátítására. Ugyancsak fontos feltétel, hogy alkalmazkodni tudjanak a sokoldalú munkakörnyezethez, valamint a főnökséghez.

Az utódlás-tervezés néhány előnye

Milyen előnyökkel jár az utódlás-tervezés?

 1. hozzásegíti a szervezetet a korábban kitűzött célok eléréséhez
 2. csökkenti az üzleti kockázatot
 3. hozzájárul a tehetséges munkaerő megtartásához
 4. a megüresedett munkakörök azonnal betölthetőek, az alkalmas munkaerők azonnal elérhetőek előléptetésre
 5. kevesebbet kell költeni külső dolgozó- és vezetőjelöltek keresésére, toborzására
 6. a HR-részleg ki tud dolgozni eljárási rendet a közép- és felső vezetők kiválasztására
 7. előrehaladási lehetőségek teremtése, amelynek nyomán a dolgozók tudják, hogy van lehetőségük a szervezeten belül új pozíciókat betölteni, sőt, még tulajdoni részesedést is szerezni
 8. a munkahelyi és a munkával kapcsolatos elégedettség növelése
 9. a vezetők és a dolgozók jobban átérzik és megosztják a szervezet értékeit és jövőképét
 10. növekszik a tulajdonosi elégedettség
 11. viszonylag gond nélkül történik meg a generációs őrségváltás

Vállalatok a vonaton

A sort még hosszan lehet folytatni, de annyi bizonyos: az utódlás-tervezéssel és menedzsmenttel szintet lépett a szervezeti működési biztonság, valamint a HR tevékenység. A dolgozók és a vezetők olyan vonaton ülnek, ahol már előre láthatóak a személyi döntésekben a következő állomások. Jó lenne, ha minél több vállalat kapaszkodna fel erre a vonatra.

Dr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Körhintacsalással tüntettek el milliárdokat, húsz évet is kaphatnak

Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt.

Átalakul a hulladékgazdálkodás Magyarországon július elsejétől

Számos feladat hárul az érintett vállalkozásokra a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerről szóló közelmúltban megjelent rendelet szerint - hívta fel a figyelmet az EY.

Német kutatóintézet: nem lehet kizárni egy európai bankválság lehetőségét

Nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy németországi vagy európai bankválsággá fajulnak az utóbbi hetek bankcsődjei - emelte ki az egyik legtekintélyesebb német kutatóintézet, a berlini DIW vezetője egy friss nyilatkozatában.

LEO-elnök: a létesítménygazdálkodók vonzó karrierpályát kínálnak  

Mivel a létesítménygazdálkodás többféle szakmát egyesít, kifejezetten vonzó életpályát képes nyújtani a jövő generációjának – állítja Vágó László, a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) közelmúltban megválasztott elnöke. Aki szerint a Covid okozta pandémiához kötődő egészségügyi kihívások és az energiahordozók árának többszörös emelkedése is azt mutatja, hogy a korábbinál nagyobb szükség van a létesítménygazdálkodók az épülettulajdonosok közötti szorosabb együttműködésre.  

Hírek

Körhintacsalással tüntettek el milliárdokat, húsz évet is kaphatnak

Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt.

Moszkvába megy a kínai elnök, a háború kitörése óta először

Hszi Csin-ping kínai elnök március 20. és 22. között Oroszországba látogat - jelentette be a kínai külügyminisztérium.

Budapest is top 50-es a Time magazin turisztikai listáján

Budapest is szerepel az amerikai Time magazin World's Greatest Places 2023 (A világ legnagyszerűbb helyei 2023) című, 50 turisztikai desztinációt kiemelő összeállításában.

Közbeszerzési kartellt tárt fel a GVH dunai hajóscégek között

A Gazdasági Versenyhivatal feltárta, hogy négy vállalkozás kartellbe szerveződve próbálta elnyerni a BKV menetrendszerinti hajójáratainak üzemeltetését.

Rendhagyó változás a kutakon: mindkét üzemanyag olcsóbb lesz szombattól

Ezen a héten - rendhagyó módon - nem pénteken, hanem szombaton változnak a hazai üzemanyagárak: a benzin beszerzési ára bruttó 4 forinttal csökken, a gázolajért pedig bruttó 8 forinttal fizetnek majd kevesebbet a kutak.

Már csak két hétig igényelhető a 40 ezer forintos bölcsődei támogatás

Március végéig igényelhető a 40 ezer forintos bölcsődei támogatás - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Újra lehet pályázni az ingyenes uniós vasúti bérletekre

Újabb 35 ezer ingyenes vasúti bérletre pályázhatnak a 18 éves európai fiatalok a következő DiscoverEU nevű pályázat keretében - közölte az Európai Bizottság.

Újra 400 forint felett az euró és a svájci frank

Gyengült a forint a főbb devizákhoz képest szerda estére a reggeli szintekhez képest.

Gazdaság

MNB: nagy különbségek voltak a nyugdíjpénztári hozamok között 2022-ben

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál plusz 8,5 és mínusz 14,5 százalék között szóródtak az éves nettó hozamok tavaly, az egész évet tekintve 2022-ben az átlagos nettó hozam mínusz 6,8 százalék volt - közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Egybillió forintnál is többet költöttek el a magyarok külföldön

Visszatért a magyarok külföldi utazási kedve: tavaly az előző évinél harmadával többször, 18 millió alkalommal utaztak el. Ez még elmarad a járvány előtti számtól, de költésben már így is csúcsot döntöttünk a gyenge forint miatt – derül ki Bank360.hu elemzéséből. A legtöbbet Ausztriában hagytunk, de Németországban is több mint 121 milliárd forintot.

Újra a Revolut kockázataira figyelmeztet az MNB

Az MNB a hazai ügyfelek védelmében szorgalmazza, hogy a Revolut Bank itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel és kellő tőkeerővel, a magyar jegybank felügyelete alá tartozó intézményként végezze tevékenységét - erősítette meg a Magyar Nemzeti Bank.

OTP: a külföldi leánybankok húzták fel az eredményt

A külföldi leányvállalatok nagyrészt kompenzálták azt a veszteséget, amelyet a háború és a magyar kormányzati intézkedések okoztak a csoportnak, így mindössze 24 százalékkal - 347 milliárd forintra - esett vissza az adózott eredmény tavaly az egy évvel korábbihoz viszonyítva - mondta Bencsik László vezérigazgató-helyettes az OTP Csoport tavalyi jelentését ismertetve.