Kezdőlap Menedzser Akadémia Otthon, édes otthon! - Home office tanulságok járvány közben
No menu items!

Otthon, édes otthon! – Home office tanulságok járvány közben

A fejlett országokban 2020 második felében az irodai alkalmazottak mintegy 90 százaléka dolgozott otthonról. Fotó: Bigstock

Nemsokára két éve lesz annak, hogy a világ nagy része mintegy három hónapra karanténba vonult a Covid-19 járvány miatt. 2020 márciusában új korszak kezdődött – bizonyos fokig pedig folytatódott – a munka világában, mindenekelőtt a nem gyártást folytató munkahelyeken, a home office (HO), az otthoni munkavégzés korszaka. Az elmúlt csaknem két esztendőben a távmunkával kapcsolatban igen sok tapasztalat halmozódott fel a szervezetek, a munkaadók, a munkavállalók, a családok körében, valamint – többek között – az egészségügy, az oktatás és az informatika (beleértve a digitalizációt) területén is. Érdemes áttekinteni az otthoni munkavégzés eddigi tapasztalatait, tanulságait, hatásait a munkahelyekre, a hatékonyságra, a vezetési stílusokra, az egyes korosztályokra, az emberi kapcsolatokra és a munka világának a jövőjére. Tájkép csata közben.

Az otthoni munkavégzés nem új jelenség, nem a pandémia szülte, hanem egyike az ismert alternatív foglalkoztatási lehetőségeknek. Az Európai Bizottság 2002-ben – a szociális partnerekkel kötött megállapodásban – a távmunkát olyan munkaszervezési és/vagy munkavégzési formaként határozta meg, amely a számítástechnikát munkaviszony keretei között veszi igénybe, illetve ahol a munkát – amely a munkaadó telephelyén is megszervezhető lenne – a munkavállalók attól rendszeresen távol végzik. Távmunkavállalónak pedig az a személy tekinthető, aki e meghatározásnak megfelelő keretekben információ- és kommunikációs technológiai eszközökkel végzi a munkáját. Jack Nilles, a távmunka atyjának szellemes megfogalmazása szerint, amikor huzamosabb ideig nem a munkahelyi irodánkban dolgozunk, akkor a „munka utazik”. (A távmunkával, a HO-val a Menedzser Akadémia először a karantén idején, 2020. május 11-én foglalkozott hosszabb cikkben, mostanra viszont már elég idő telt el a következtetések levonására, a továbbfejlesztési vagy módosítási javaslatok megemlítésére.)

Kényszerű otthonmaradás

A nem fizikai foglalkoztatottak 24 százaléka már a koronavírus-járvány előtt is otthonról dolgozott az Egyesült Államokban, Európában pedig ez az arány meghaladta az 5 százalékot. Reális becslések szerint a fejlett országokban 2020 második felében az irodai alkalmazottak mintegy 90 százaléka dolgozott otthonról. A szervezetek, a cégek, az oktatási intézmények szinte egyik napról a másikra kényszerültek átállni a távmunkára. A két évvel ezelőtti HO-korszak elején minden érintett megtapasztalhatta, milyen kommunikációs, informatikai, vezetési, ügyfélkapcsolati, időbeosztási, elidegenedési, esetleg családi problémákkal járt a kényszerű otthonmaradás.

Az idő múlásával természetesen mind több távmunkával kapcsolatos gond oldódott meg, finomodtak a HO módszerei és igen sok új tapasztalatra tettek szert a munkaadók, a vezetők és az alkalmazottak. Visszatekintve talán a legfontosabb, hogy az új helyzetben a szervezetek, cégek sikere, eredményessége elsősorban azon múlott, milyen gyorsan tudtak válaszolni az új ügyfél-igényekre, milyen gyorsan jelentek meg innovációkkal a piacon. Az irodai munka gyors átállítása HO-ra azt is jelentette, hogy mind a munkaadóknak, mind pedig a munkavállalóknak számottevően kellett fejleszteniük műszaki ismereteiket és tapasztalataikat, miközben igencsak sok és új informatikai tudásra, gyakorlatra is szert kellett tenniük. Arról nem is szólva, hogy csak azok tudtak gyorsan alkalmazkodni a világjárvány okozta munkahelyi, munkavégzési változásokhoz, akik korábban is fogékonyak voltak a változásokra és a változáskezelésre.

Egy nemzetközi felmérés tanúsága szerint az irodai dolgozók 45 százaléka dolgozna szívesen továbbra is otthonról. Mindösszesen 80-85 százalékra tehető azok aránya, akik egyrészről HO-ban, másrészről úgynevezett hibrid „üzemmódban” szeretnének dolgozni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a járvány jelentős csökkenés vagy befejeződése után a munkavállalók döntő többsége szeretne 2 napot otthonról dolgozni, három napot pedig az irodában tölteni, vagy fordítva. Erre a munkavégzésre a hibrid mellett új szakkifejezés is született, smart working, azaz okos munkaidő-beosztás.  Az Egyesült Államokban a nem fizikai munkavállalóknak csak 16 százaléka szeretne a pandémia „lecsengése” után kizárólag a munkahelyi irodájában dolgozni. (Pszichológusok véleménye szerint sokan azért szeretnének mielőbb visszatérni a megszokott irodába, mert az elkülönített munkaállomás számukra státusz-szimbólumot és vélt vagy valós, erőt, hatalmat, biztonságot jelent.)

Hatékonyság, előnyök, hátrányok

A kutatások bebizonyították, hogy a HO-ban dolgozók munkavégzési hatékonysága jelentősen növekedett, sok esetben a bővülés még a 30 százalékot is meghaladta. Szakemberek szerint ennek az az oka, hogy odahaza kevesebb a zavaró, a munkavégzést megszakító körülmény, mint az irodában, ráadásul a távmunkában egyénileg vagy csapatban dolgozók bizonyítani akarnak cégüknek, főnökeiknek. Az is bebizonyosodott, hogy az online megbeszélések, tárgyalások, konferenciák hatékonysága nem marad el a személyes kapcsolattartásétól.

Érdemes – nem fontossági sorrendben – kiemelni néhány, az otthoni munkával kapcsolatos előnyt és hátrányt az elmúlt két esztendő nemzetközi tapasztalatai alapján.

Előnyök:

 • időt lehet megtakarítani – itt leginkább arról van szó, hogy a napi munkába járás idejét mindenképpen meg lehet takarítani. Ez a munkahely-lakhely távolság és megközelíthetőség függvényében akár napi 1-1,5 óra is lehet.
 • pénzt is lehet spórolni – a napi munkába járás költsége megtakarítható
 • kisebb ökológiai lábnyom – egyre több cég fordít kiemelt figyelmet arra, hogy a lehető legkisebb környezeti terhelést okozza. A rendszeres munkába járás mellőzésével jelentős mértékben csökkenthető az úgynevezett ökológia lábnyom.
 • a közös munkahely hátrányai kiküszöbölhetők – vagyis mindenki maga alakítja a saját munkakörnyezetét, nem kell a kollégákhoz igazodni. Ez jelentősen csökkentheti a feszültséget, a stresszt.
 • a munkavállalók jelentős része hatékonyabban tud odahaza dolgozni.
 • a felszabaduló időt lehet egyéb dolgokra, például sportolásra, kultúrára, s nem utolsó sorban családra fordítani.
 • a személyes időbeosztás jobban menedzselhető

Néhány hátrány:

 • a munka-magánélet egyensúly megbillenése; a home office egyik fő hátrányaként szokták emlegetni, hogy sokak számára sokkal nehezebb elválasztani a magánéletet és a munkát. Hiányzik a munkába járás “zsilipelő” funkciója, amikor fel lehet készülni fejben a feladatokra, illetve kellően el lehet távolodni tőlük: a hálószobától a nappaliig vagy dolgozószobáig történő néhány lépés erre bizony nem elég.
 • nem mindenki tudja egyedül munkára szoktatni, szorítani magát. Vannak vezetők és dolgozók, akiknek a teljesítménye csak akkor jó, ha folyamatos külső kontroll alatt vannak. Számukra semmiképpen sem ideális a nagyobb önállóságot igénylő távmunka.
 • a közösségtől való elszokás, elidegenedés is komoly veszély, főleg a tartós home office esetében. A vezetőknek mindenképpen fel kell készülniük e probléma megelőzésére, illetve kezelésére. Elengedhetetlen személyes vagy virtuális közös programok szervezése.
 • a személyes kommunikáció hiánya, hiszen HO-ban a kapcsolattartás (kollégákkal, vezetőkkel, ügyfelekkel stb.) különféle digitális csatornákon keresztül zajlik. Ez az adott helyzetben ugyan technikailag, üzletileg nagyon jó, ugyanakkor sokan panaszkodnak a személyes kommunikáció hiányára.
 • nem mindenki otthonában van megfelelő munkatér, kényelmes, munkához való bútor, informatikai felszereltség (főleg, ha esetleg többen is otthonról dolgoznak), ami szintén ronthatja a távmunkában nyújtott teljesítményt
 • a csapatmunka megszervezése sok esetben távolról nehéz, illetve igényel némi plusz gyakorlatot a közös munka online menedzselése

Az előnyöket és a hátrányokat még hosszan lehet sorolni, de a Covid-19 tipikusan az a helyzet, amikor a szükség törvényt bont. Annyira, hogy ma már egyértelmű: a HO kedvező tapasztalatai és a hátrányok kiküszöbölése nyomán a munka és a munkavégzés világa már nem lesz az, ami a pandémia előtt volt. Sokkal szélesebb, színesebb, technikailag diverzifikáltabb lesz; azt viszont még nem lehet tudni pontosan, hogy az „új világ” mit hoz majd a munkahelyi és a virtuális munkavégzési emberi kapcsolatokban.

Körkép a hazai HO-tapasztalatokról

Sok tapasztalatot sikerült gyűjteni idehaza is a HO elmúlt két évéről. A notebook.hu az elmúlt esztendőben reprezentatív kutatást végzett csaknem ötezer távmunkában dolgozó munkavállaló körében, s az eredmények többnyire nem térnek el a nemzetközi irányzatoktól. A megkérdezett magyar munkavállalók 69 százaléka dolgozott otthonról 2020-ban és 84 százaléka a jövőben is szívesen végezné a munkáját csak home office-ban vagy hibrid megoldásban. Érdekes adata a felmérésnek, hogy míg a főiskolát, egyetemet végzettek 90 százaléka dolgozott otthonról, addig az általános iskolát végzetteknél ez csupán 38 százalékot tett ki.

Az is kiderült a kutatásból, hogy a munkáltatók többsége nem segített a munkavállalóknak a home officehoz szükséges eszközök beszerzésében. A válaszadók 90 százaléka saját maga fizette a munkához szükséges fejlesztést, és csak tíz százalék mondhatta magát szerencsésnek, hogy cége állta a technika költségeit (internet előfizetés, laptop, nyomtató, szkennelő, másoló stb.). Ez a szervezeti hozzáállás nem tartható, hiszen az irodában sem a dolgozó fizeti az informatikai eszköz és az egyéb IT-költségeket, s a HO-ban az otthon a munkahely, az „iroda”. Sokan panaszkodtak egyébként az akadozó internet kapcsolatra, a gyenge wi-fi jelre, a munkahelyi szerverek átmeneti elérhetetlenségére, a gyenge technikai minőségű videokonferenciákra, a régi, idős otthoni számítógépekre, illetve az eszközök hiányára. A megkérdezettek 34 százalékának nem volt semmilyen informatikai kifogása a távmunkával kapcsolatban.

A személyes találkozót felváltotta a Facebook Messenger, mivel FB- fiókja szinte mindenkinek van, így egyértelmű, hogy ki is használják a Messenger funkciót. A megkérdezettek 82 százaléka tartja így a kapcsolatot barátaival, kollégáival. 25,5 százalékkal második legnépszerűbb alkalmazás a Viber, a válaszadók 17-17 százaléka használja a Skype és Microsoft Teams alkalmazást.

Egy hazai informatikai szakértő szerint a pandémia, a szinte azonnali cselekvés igényelt a digitális átállásra, s a járvány igencsak felértékelte az informatikai és digitális fejlesztéseket. A szervezeteknek és a vállalatoknak már a 2020-as költségvetésükben kiemelten sok pénzt kellett fordítaniuk informatikai fejlesztésekre, hiszen egyrészről ez a jövő, másrészről nem tudható, hogy meddig tart a járvány. A szinte mindenki által javasolt covid-utáni hibrid munkavégzés is ezt az igényt erősíti.

A megkérdezettek döntő többsége szerint a HO növelte munkájuk hatékonyságát. Ami a távmunkával eltöltött napi időt illeti: a válaszadók 11 százaléka 1-2, 35 százaléka 3-5, 41 százaléka 6-8, 13 százaléka pedig ennél is több órát töltött munkával otthonában. Már volt szó korábban a HO előnyeiről, ezek közül érdemes néhányat számszerűsíteni a kutatás eredményeiből. Az otthoni munkavégzés tehát számtalan előnnyel jár, például igen sok utazásra szánt időt és ebből adódóan benzin vagy bérlet árat spóroltak meg a dolgozók. (A közlekedéssel járó stressz elmaradásának jótékony hatásairól nem is beszélve.) A megkérdezettek negyedének ez tetszett a legjobban, míg 24 százalékuk azt élvezte, hogy magának osztja be az idejét, és bármikor dolgozhat. A válaszadók 17 százaléka (döntően a hölgyek) örült, hogy nem „szalad a háztartás”, mert HO közben a házimunka is viszonylag könnyedén elvégezhető. Közel ugyanannyian (11-12 százalék) említették a legjobb előnynek a kényelmes, otthoni ruházatot és a későbbi felkelés lehetőségét. A válaszadók mintegy 5 százaléka azt értékelte a legjobbnak, hogy senki nem zökkentette ki a munkából. Viszont tudvalevő, hogy mindig vannak örök elégedetlenek: a megkérdezettek közel 6 százaléka semmit nem tudott értékelni az otthoni munkavégzésben.

A hátrányokra vonatkozó kérdések közül a válaszadók csaknem harmada szerint a bezártság volt igen kellemetlen, sokan nagyon hiányolták a külső ingereket. Míg a kollégák hiánya a válaszadók 17 százalékát viselte meg, addig 13 százalék a körülötte sertepertélő családra panaszkodott. Generációs különbségek is megfigyelhetők a home office hátrányaiban: fiatalok csaknem fele a bezártságot viseli nehezen, míg az idősebbeknek a kollégák hiányoznak erősebben. A 30-49 éveseknek értelemszerűen a gyermek/család okoz nagyobb gondot, s a HO-ban sokszorosan bebizonyosodott, hogy nem egyszerű egyszerre megbeszélésen ülni és a gyerek(ek)kel is tanulni.

Érdekes válaszok érkeztek a HO és az egészségi állapot összefügéseire. A kutatásban résztvevők szerencsésnek mondhatják magukat, persze az is lehet, hogy tudatosan figyeltek az egészségükre, ugyanis 40 százalékuk semmilyen egészségügyi gondot nem észlelt magán. Viszont a válaszokból kiderült, hogy 26 százalék a plusz kilók miatt aggódhat, 22 százalék a hátfájástól és 12 százalék a depresszió hatásaitól szenvedett. A megkérdezettek 15 százalékának pedig romlott a szeme az otthoni munka alatt. Arra is oda kell figyelniük a munkáltatóknak, hogy sokan otthon nem rendelkeznek olyan felszereltséggel, amely megfelelő műszaki, kényelmi lehetőségeket biztosít a munkavégzéshez. Sok dolgozó számára az is gondot jelent, hogy az odahaza nem tud olyan tereket kialakítani, amely alkalmas a munkavégzésre. A kanapén görnyedni egész nap a laptoppal valóban sokkal kényelmetlenebb (és hosszú távon ennek negatív egészségi hatásai vannak), mint egy ergonomikus irodai székben végezni a munkát. Ha tehát hosszú távon gondolkodik egy szervezet HO-ban, figyelembe kell vennie azt is, hogy akinek az otthoni tere nem alkalmas egy megfelelő munkaállomás kialakítására, annak az otthoni munkavégzés nem igazán vonzó. Felmerülhet viszont kérdésként, hogy a megfelelő felszereltség, tehát például egy irodai szék beszerzése az alkalmazott számára, lehet-e a munkaadó feladata.

“A kanapén görnyedni egész nap a laptoppal valóban sokkal kényelmetlenebb…” Illusztráció: MTI/Marjai János

Érdekes képet mutatnak a jövővel kapcsolatos válaszok. A hogyan dolgoznál a jövőben kérdésre a válaszadók mintegy egyharmada „többnyire otthon”, 31 százaléka „többnyire irodában”, 21 százaléka „mindig otthon”, 16 százaléka pedig „csak irodában” preferenciát jelölt meg. A pandémia egy újszerű és elhúzódó teszt mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók számára. Szakértők egybehangzó véleménye szerint a teszt sikere döntően négy tényezőtől függ: a munka jellegétől, a szervezet támogatásának mértékétől, az otthontól (család, munkatér, felszereltség), s nem utolsó sorban a dolgozó személyiségétől.

Át kell gondolni a megszokott folyamatokat

A távmunka idején, valamint a hibrid-rendszer elterjedésével megkülönböztetetten fontos feladatok várnak a vezetőkre. Kis túlzással állítható, hogy a HO sikere igen nagy mértékben tőlük függ. Dave Ulrich, egyetemi professzor és menedzsment tanácsadó a LinkedIn-en közzétett posztjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kényszerű HO, valamint az azt követő visszatérés lehetőséget nyújt a korábban megszokott folyamatok újragondolására. Hasonlóan ahhoz, mint amikor hosszabb szabadság vagy vezetői tréning után újra munkába állva feltűnik, hogy bizonyos dolgok, amelyek korábban megkérdőjelezhetetlennek tűntek, friss szemmel nézve már rászolgálnak a megújulásra.

A globális világjárvány következtében az otthonokba áttelepült munka megváltoztatta szemléletünket az infokommunikáció, a költséggazdálkodás, a növekedési kényszerek és más hasonló fogalmak tekintetében is. A munkahely, a munkahelyről kialakult normák, beidegződések átalakulnak. Bizonyos dolgok felértékelődtek, míg mások friss szemmel nézve sokat vesztettek jelentőségükből. A visszatérés a régi munkamenetre tehát nagy lehetőség és egyúttal késztetés is a folyamatok újrafogalmazására. A professzor a következő lépéseket ajánlja:

 • a szervezeti kultúra megerősítése. Érdemes megvitatni, például, hogy az ügyfelek, partnerek oldaláról a különleges körülmények között is visszaigazolódott-e az a szemlélet, magatartás, amelyet eddig célravezetőnek tartottak.
 • a munkatevékenységek kritikus áttekintése. Mely jelentések, értekezletek, irányelvek bizonyultak feleslegesnek, amelyek nem járnak hozzáadott értékkel?
 • priorizálás. Ez talán a legnehezebb feladat. Meghatározni a munkatevékenységek rangsorát abból a szempontból, hogy melyek a legjelentősebb értékteremtők az üzleti eredmény, a partnerek és a munkatársak szempontjából.
 • a bizonytalansággal való együttélés megtanulása. Ne törekedjünk az előző hónapok, évek bizonytalanságának azonnali felszámolására. A megfellebbezhetetlen utasítások helyett kis lépésekkel próbáljuk a szokásos üzletmenetet helyreállítani, vagy éppenmódosítani.

Gondoljuk át tehát a munkavégzés módját, például milyen megbeszéléseket tudunk elhagyni, hogyan csökkentsük napi kötelező feladataink számát?  Kulcsfontosságúvá válik az empátia, legyünk türelmesek saját magunkkal és csapatunkkal! Ha szükséges, módosítsuk az elvárásainkat: hány találkozó szükséges, milyen teljesítményt várunk el másoktól?  Az érzéseket és a hangulatot értékeljük, ne a számokat!

Kulcsszerepben a vezetők

A vezetői beleérző-képesség, az empátia a sikeres HO egyik kulcstényezője. A távmunka idején is együtt kell „élnie” a vezetőnek munkatársaival, persze változtatni kell azokon az arányokon és módszereken, amelyeket a személyes jelenlét követelt meg korábban. Nem szabad túlzásba vinni az online értekezleteket, az ellenőrzést és az „igehirdetést”. Ugyanakkor még online is sok lehetőség van a csapatépítésre, a közösségi szellem erősítésére, a csapat egyben-tartására. Az otthoni munkavégzés idején is szükségesek a tréningek, továbbképzések, megkülönböztetett figyelemmel az informatikára és a digitalizációra. Természetesen szervezhetőek online is szabadidős közösségi programok: vetélkedők, könyv- és filmklubok, kártya- és sakkbajnokság, családbemutatás, születésnapi és névnap köszöntők, a kreativitásnak szinte nincsen határa.

A Covid-19 egymást követő hullámai bebizonyították és bebizonyítják, hogy szinte mindenki képes távmunkában dolgozni. Ma még nem lehet tudni, meddig is tart a jelenlegi pandémia, de az elmúlt csaknem két esztendő HO tapasztalatai, „leckéi” elegendőnek tűnnek ahhoz, hogy ezen a területen ne érjék a szervezeteket már nagyobb meglepetések. Kritikus sikertényező marad a folyamatos és tartalmas belső kommunikáció, a működőképes és megerősített IT-rendszer, az IT-biztonsági képzés, az áthatolhatatlan biztonság a belső kommunikációban, az önállóság és az egyéni felelősség növelése, a csapatszellem, valamint a vezetői empátia. Miután a munka világa, a foglalkoztatási formák a pandémiától függetlenül is átalakulóban vannak, nem véletlen, hogy ma már folyamatosan új feladatok és módszerek kerülnek bevezetésre, alkalmazásra a HR részlegek, a vezetők, az informatikusok, a változás- és tudásmenedzserek, s nem utolsó sorban a dolgozók részéről.

Dr. Gonda György vezetési tanácsadó Certified Management Consultant (CMC) változáskezelés, kommunikáció AzÜzlet.huDr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A SPAR több mint ezres listával indítja a kötelező akciózást

Kormányrendelet kötelezi a 2021-ben egymilliárd forintot meghaladó árbevételt elérő élelmiszer-kiskereskedelmi üzleteket arra, hogy június 1. és szeptember 30. között húsz termékcsoportban, heti szinten 10%-os engedményt nyújtó akciót vezessenek be. A SPAR Magyarország azonban komplex akciós stratégiájának keretein belül ennél ezúttal is többet kínál: számos árucikk esetében 10-36 százalékos árkedvezményt biztosít. Az áruházlánc a SPAR szupermarketekben összességében több mint 1200, az INTERSPAR hipermarketekben több mint 1100 akciós ajánlattal várja vásárlóit.

Oroszország és Kína nem nyert, Szaúd-Arábia viszont a csúcsigazolásokkal felrobbanthatja a focipiacot

Szaúd-Arábia globális dominanciát tervez a labdarúgásban, ami elsősorban annak köszönhető, hogy Cristiano Ronaldo fél évvel ezelőtt a közel-keleti arab állam egyik leggazdagabb csapatához igazolt a Manchester Unitedtől. Igaz, az angol klub akkor még nem tudta, hogy lavinát indíthat el a transzfer jóváhagyásával.

Jó minőségűek a fürdésre alkalmas európai vizek – a magyarok is

A fürdővizek minőségéről készült éves jelentés szerint 2022-ben az európai fürdőhelyek többsége megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak.

Figyelmeztet az MNB: nem mindig jár kártérítés a csalók áldozatainak

Bizonytalan a kártérítés lehetősége, ha az ügyfél pénze a saját jóváhagyása, gondatlansága miatt került csalókhoz egy átutalás során - közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Hírek

A SPAR több mint ezres listával indítja a kötelező akciózást

Kormányrendelet kötelezi a 2021-ben egymilliárd forintot meghaladó árbevételt elérő élelmiszer-kiskereskedelmi üzleteket arra, hogy június 1. és szeptember 30. között húsz termékcsoportban, heti szinten 10%-os engedményt nyújtó akciót vezessenek be. A SPAR Magyarország azonban komplex akciós stratégiájának keretein belül ennél ezúttal is többet kínál: számos árucikk esetében 10-36 százalékos árkedvezményt biztosít. Az áruházlánc a SPAR szupermarketekben összességében több mint 1200, az INTERSPAR hipermarketekben több mint 1100 akciós ajánlattal várja vásárlóit.

Jó minőségűek a fürdésre alkalmas európai vizek – a magyarok is

A fürdővizek minőségéről készült éves jelentés szerint 2022-ben az európai fürdőhelyek többsége megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak.

Hamarosan indul a regisztráció a Nyári diákmunka programra

Tíz éve töretlen sikerrel hirdeti meg a kormány a Nyári diákmunka programot, amelyre idén nyáron 3,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak - közölte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár.

Szlovákiában is visszavonták a Novis Biztosító engedélyét

A Szlovák Nemzeti Bank június 5-i hatállyal visszavonta a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét. A társaságnak a Magyar Nemzeti Bank már négy éve megtiltotta életbiztosításai magyarországi forgalmazását.

Új elektromos köztisztasági járművek állnak szolgálatba Budapesten

Hat új elektromos köztisztasági célgép áll szolgálatba Budapesten - közölte a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió.

Orbán Viktor: megkezdtük a felkészülést az uniós elnökségre

Orbán Viktor miniszterelnök és kormányának tagjai szerdán részt vettek a 2024. második félévi magyar EU-elnökség tanácsi formációit elnöklő miniszterek felkészítő fórumán a Karmelita kolostorban - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Stratégiai megállapodást írt alá a HEPA és a Digitális Kereskedelmi Szövetség

Stratégiai megállapodást írt alá a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) és a Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ) a magyar e-kereskedők export hajlandóságának és külpiacra lépésének fejlesztése érdekében.

Ezzel pazarolják el a magyarok a legtöbb időt a munkahelyen

Ahogy egyre többünk munkája kapcsolódik szorosan az internethez, egyre...

Gazdaság

Figyelmeztet az MNB: nem mindig jár kártérítés a csalók áldozatainak

Bizonytalan a kártérítés lehetősége, ha az ügyfél pénze a saját jóváhagyása, gondatlansága miatt került csalókhoz egy átutalás során - közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Kőbe vési a kormány az értékpapírügyletek tranzakciós illetékét

A parlamentnek benyújtott adótörvénycsomagból kiderül, hogy olyan ideiglenesnek mondott terheket is állandóvá tesz a kormány, amelyeket az extraprofitadó részeként eredetileg csak 2022-re és 2023-ra...

Egyhangúlag döntött a kamatkondíciókról a monetáris tanács májusban

Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa május végi ülésén az alapkamat 13,0 százalékon tartásáról, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlábának 100 bázispontos csökkentéséről 19,50 százalékra és az egynapos jegybanki betét kamatlábának 12,50 százalékon tartásáról a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint.

Ezek a megtakarítások úszhatják meg az új 13%-os adót

Mivel az szja-törvény szerint nem minősül kamatjövedelemnek a legalább 10 évig tartott nyugdíjcélú megtakarítások hozama, nem csak a 15 százalékos kamatadó, hanem a szerda éjjel rendeletben bevezetett 13%-os szocho-t sem kell megfizetni például a nyugdíjcélú megtakarítások után - értelmezi a GRANTIS a szociális hozzájárulási adó (szocho) eltérő alkalmazásáról szóló rendeletet.