Kezdőlap Menedzser Akadémia Coaching: nem gyógyszer, de segít - II. rész
No menu items!

Coaching: nem gyógyszer, de segít – II. rész

Mind az üzleti, mind pedig a magánéletünkben számtalan olyan helyzet adódik, amikor nem tanácsra van szükségünk, hanem arra, hogyan tudjuk a szorongásainkat, a stresszt legyőzni, hogyan tudjuk a kitűzött célokat elérni. A hangsúly tehát a „hogyan” folyamaton van, amelyben igen nagy támaszt nyújt a coaching, mivel hozzásegít a válaszok megtalálásához. A coaching nem pszichológia, nem vezetési tanácsadás, nem vezetői tréning, nem mentorálás. Akkor mi fán terem? Az első rész ide kattintva elérhető.

A coacholás „műfajai”

Az elmúlt évtizedekben a coachingon belül két nagy szakterület fejlődött ki: az életviteli (life) és az üzleti (business) coaching. Ez utóbbi területén megkülönböztetünk felsővezetői (executive), csapat (team) és csoportos (group) coachingot. Fontos hangsúlyozni, hogy a coacholás lehet egyéni és csoportos is, s ma már nem csak személyesen, hanem online formában is történik.

Életviteli coaching

Az életviteli coaching kimondottan a magánélettel és a munkahellyel kapcsolatos problémákat segít megoldani, illetve abban is segít, hogy a kettő összehangolható legyen. Ebben a „műfajban” a magánélet és a munka közötti egyensúly helyrebillentése, illetve a magabiztosan és motiváltan töltött mindennapok megteremtése a cél. Kiemelt hangsúlyt kapnak a személyi erősségek és a gyengeségek is. Fontos leküzdeni a szorongást keltő és a haladás elé akadályt gördítő érzéseket, de a pozitív tulajdonságok felerősítése is legalább ilyen meghatározó.

Az életviteli coachok támogatást nyújtanak a nyomás alatt dolgozó, stresszes vezetők empátiás készségeinek fejlesztéséhez, továbbá a munkahelyi és az otthoni környezet egészséges elkülönítéséhez is. Ez a coaching tevékenység még segítséget nyújt többek között az életcélok eléréséhez, a megfelelő kommunikációhoz, a párkapcsolatokban előforduló konfliktusok megoldásához, a szülő-gyerek kapcsolat javításához stb.

Üzleti coaching

Az üzleti coacholás célja, hogy a vállalat tulajdonosait, illetve menedzsereit abban támogassa, hogy a napi feladatokon túl lássák a „nagy képet”, fejlesszék beosztottjaik képességeit, magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, és mindenekelőtt, egyensúlyt tudjanak teremteni a magánélet és a munkájuk, munkahelyük között. Ezeken a területeken a business coach főleg a vállalkozás építésében, átszervezésében, a stratégiai tervezésben, a szervezeti változások bevezetésében nyújt támogatást. Ennél a coacholási tevékenységnél a cél elsősorban a szervezeti teljesítmény növelése, valamint a termelékenység növelése és az ügyfélkapcsolatok javítása.

Néhány „klasszikus” üzleti coacholási téma:

 • önérvényesítés képessége (asszertivitás),
 • kiégési szindróma (burnout),
 • delegálás,
 • döntés,
 • időgazdálkodás,
 • karriervezetés, karrier-váltás
 • konfliktuskezelés,
 • motiválás,
 • hálózatépítés (networking),
 • önbizalom,
 • önismeret,
 • stressz- és konfliktuskezelés

Felsővezetői coaching

A felsővezetői coaching ritkán vonatkozik a vezetői kompetenciák fejlesztésére. Az ügyfelek inkább olyan jellegű szolgáltatásokat igényelnek, melyek segítik a felső vezetők alternatívákban való gondolkodását és jobb döntéseit, választásait. Segítik továbbá a változások hatékony bevezetését, a kritikus témák megbeszélését, a személyközi helyzetek eredményesebb kezelését, valamint a nagyon látványos, kulcsfontosságú vagy kockázatos feladatokra való felkészülést. Ezen a területen is elengedhetetlen követelmény a feltétel nélküli bizalom és az őszinteség.

Csapat coaching

A csapat coachingban azok a munkatársak szoktak részt venni, akik napi szinten együtt, közös célokért egy csapatban dolgoznak. Ennek a formának a témája valós üzleti (esetleg szervezeti) feladat vagy projekt. A hangsúly azonban nemcsak azon van, hogy ezeket a célokat elérjék, hanem azon is, hogy tanuljanak és fejlődjenek a folyamat közben. A valós projekt minden fázisát (pl. projekttervezés, -indítás, egyes szakaszok, befejezés) felhasználják az egyéni fejlődésre.

A csapat coaching tehát olyan fejlesztő eljárás, amelynek célja a tanulás, annak érdekében, hogy a csoport kollektív képessége és teljesítménye növekedjen. A fejlesztés során a coachok összehangolják és fejlesztik a csapatban rejlő képességeket, hogy el tudják érni azokat az eredményeket, amelyekre a csapattagok igazán vágynak. A coacholás felszínre hozza azokat a „tényezőket”, melyek hátráltatják az együttműködést (például konfliktusok, kommunikációs problémák, eltérő célok, egyéni elakadások, hiedelmek, ellenérzések), és arra ösztönzi a csapattagokat, hogy gyakorlati megoldásokat, akcióterveket dolgozzanak ki és valósítsanak meg hatékonyságuk növelésére.

Csoportos coaching

csoportos coaching olyan módszer, amelynek során egy kiscsoport tagjai az egyik tag problémájának megoldásán dolgoznak, miközben tanulnak egymás és a saját problémájukból. Formája egy strukturált keretek között zajló megbeszélés, amelynek során a résztvevők felváltva hoznak eseteket. Ez a módszer akkor hatékony, ha a felvetett probléma komplex, nincs kézenfekvő megoldása vagy a megoldás módja ismeretlen. A csoportos coachingnak nem előfeltétele, hogy a résztvevők egy csapatban, egy részlegben, vagy akár egy vállalatnál dolgozzanak.

A csoportos coaching hozadéka kettős, egyrészről segíti a tagokat abban, hogy elérjék egyéni céljaikat az általuk felvetett témákban, másrészről olyan coaching-technikákat sajátíthatnak el, melyekkel maguk is támogathatják mások fejlődését. Csoportos coachingot akkor érdemes alkalmazni, ha a szervezet célja például a coachingkultúra kialakítása. Vagy amikor a szervezet egyénre szabottan, nagyon célirányosan és költséghatékonyan szeretne több vezetőt egy időben támogatni, illetve a hagyományostól eltérő módon szeretné segíteni az együttműködést a különböző részlegek között.

„Ülésrend” és eszköztár

Ami a coaching folyamatát illeti: a coaching ülések általában másfél óra hosszúságúak és 5-10 alkalom után várható pozitív változás. Az ülésekre a témát az ügyfél „hozza”. A coach segíti az ügyfél által meghatározott cél elérését, az ‘úton maradást’, az értelmes keretek meghatározását, s természetesen a coach feladata a konkrét, az ülés során végzett helyzetgyakorlatok, valamint ‘házi feladatok’ kialakítása is.

A coachok meglehetősen nagy eszköztárral rendelkeznek Egy jó coach számos módszer, eszköz közül válogat munkája során, a megfelelő eszközök kiválasztását mindig az ügyfél egyéni igényeihez kell illesztenie. A coaching máig legismertebb, legszélesebb körben alkalmazott eszköze az úgynevezett GROW-modell, amely a coaching folyamatát 5 szakaszra bontja. A coach minden fázis során segítő kérdésekkel vezeti rá az ügyfelet a cél megvalósítására.

A GROW-modelltől a pofonig

A GROW-modellen kívül még számos, más tudományterületről „behozott” eszköz létezik, alkalmazható például a pszichodráma, az empátia, a kártya-tesztek, a különféle személyiségtesztek, a provokáció, vagy éppen üzleti eszközök is. (Néhány esztendővel ezelőtt egy nagy nyugati vállalatbirodalom magyarországi leánycégének hazai vezérigazgatója minden reggel fél hétkor naptári bejegyzése alapján átbeszélte a nap várható eseményeit coachával. Egyik nap a coach beszélgetés közben hirtelen lekevert két pofont a főnöknek, aki felpattant, nem tudott szóhoz jutni és kérdőre vonta az „edzőt”, mi volt ez? A coach annyit mondott, provokáció, kíváncsi voltam, hogyan reagál a vezérigazgató úr a váratlan, esetleg sértő eseményekre. E sorok írójának megjegyzése: nem gyakori, de ez is része lehet a coachingnak.)

Coaching-szakaszok

A coaching- folyamat általában az alábbi öt szakaszból áll:

 1. A coach és az ügyfél első találkozása

Az első ülés során megismerkedik a coach és az ügyfél, fény derül a megoldandó problémára. Itt derül ki az is, hogy megvan-e a közös hullámhossz, tud-e a coach segíteni ügyfelének. (Az első találkozást „kémia” kialakulási megbeszélésnek is hívják.). Megbeszélik az alapszabályokat és a coaching folyamatot.

 1. Gátló tényezők, negatív gondolatok feltárása

A célhoz vezető út első lépése, hogy kiderüljön, melyek azok a gátló tényezők, negatív gondolati sémák, amelyek meggátolták az ügyfelet a cél elérésében. Sokszor már a felismerések csökkentik, elviselhetővé teszik a félelmeket, de a coach is felkínál módszereket, eszközöket az akadályok leküzdésére.

 1. A megoldási alternatívák megkeresése, értékelése

Összegyűjtésre kerülnek azok a lehetséges utak, amelyeket végig járva megoldható az adott probléma. Ilyenkor akár a lehetetlennek tűnő alternatívákat is össze kell gyűjteni, hiszen kis módosításokkal akár mégis megvalósíthatóak lehetnek.

 1. Egyetlen út kiválasztása, részletes tervezés

Az összegyűjtött alternatívák közül ki kell választani azt, amely mellett az ügyfél leginkább el tudja magát kötelezni.

 1. A megvalósítási folyamat

Ebben a fázisban nagyon fontos, hogy folyamatos után-követés történjen és a coach minden helyzetben ügyfele mellett álljon, a felmerülő nehézségek során pedig motiválja és segítse ügyfelét.

Belső coachok, öncoaching

A nagyobb cégeknek belső coachuk van, viszont nem minden cégvezetés kedveli ezt a fajta módszert, ezért döntően külsősöket szoktak alkalmazni. A külső szakértő jobban és más szemszögből lát rá egy szervezet, egy cég működésére, stratégiájára. Új „ágazata” a coaching szolgáltatásoknak az úgynevezett öncoaching. Ez azt jelenti, hogy a coacholásban részesült személyek egy idő és bizonyos mennyiségű foglalkozás után annyira megismerik a módszereket, hogy képesek „önkiszolgálásra”.

Középpontban az ügyfél és a „hogyan”

A coaching bárki számára ajánlható. Mint láttuk, vannak bizonyos fajtái, területei, amelyek valamennyire eltérnek egymástól, de az ügyfélközpontúság mindegyikben közös. A coaching megtanítja az ügyfelet, hogyan segítsen saját erejéből saját magán. Nem ad tanácsot, nem kínál megoldást, de rávezeti az ügyfelet az útra, amelyen megtalálja a választ.

A coaching nem terápia. A terápia a pszichés problémákkal foglalkozik, általában a múltra helyezi a hangsúlyt és a „miértek” érdeklik. A coaching, ezzel szemben egy előre irányuló folyamat, mely egészséges, teljes személyiségeket vagy csapatokat tekint ügyfélnek, akiknek, amelyeknek az életében problémák várnak megoldásra. A coaching a „miértek” helyett a „hogyanra” összpontosít. S az ezzel kapcsolatos válaszokra szinte mindenkinek szüksége van.

Dr. Gonda György vezetési tanácsadó Certified Management Consultant (CMC) változáskezelés, kommunikáció AzÜzlet.huDr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Itt a nyár, élénkül az ingatlanpiac a tópartokon

Magyarországon a korábbiakhoz képest később kezdődött a tavaszi élénkülés, de most már megindult az érdeklődés a tóparti ingatlanpiacokon.

Szlovákiában is visszavonták a Novis Biztosító engedélyét

A Szlovák Nemzeti Bank június 5-i hatállyal visszavonta a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét. A társaságnak a Magyar Nemzeti Bank már négy éve megtiltotta életbiztosításai magyarországi forgalmazását.

Kőbe vési a kormány az értékpapírügyletek tranzakciós illetékét

A parlamentnek benyújtott adótörvénycsomagból kiderül, hogy olyan ideiglenesnek mondott...

Államháztartás: hét éve nem látott májusi hiány

Május végéig az államháztartás központi alrendszere 2763,3 milliárd forintos hiánnyal zárt. Az ötödik hónapban 53,6 milliárd forint volt hiány, ami az elmúlt hét év legalacsonyabb május havi hiánya - közölte a Pénzügyminisztérium.

Hírek

Szlovákiában is visszavonták a Novis Biztosító engedélyét

A Szlovák Nemzeti Bank június 5-i hatállyal visszavonta a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét. A társaságnak a Magyar Nemzeti Bank már négy éve megtiltotta életbiztosításai magyarországi forgalmazását.

Új elektromos köztisztasági járművek állnak szolgálatba Budapesten

Hat új elektromos köztisztasági célgép áll szolgálatba Budapesten - közölte a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió.

Orbán Viktor: megkezdtük a felkészülést az uniós elnökségre

Orbán Viktor miniszterelnök és kormányának tagjai szerdán részt vettek a 2024. második félévi magyar EU-elnökség tanácsi formációit elnöklő miniszterek felkészítő fórumán a Karmelita kolostorban - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Stratégiai megállapodást írt alá a HEPA és a Digitális Kereskedelmi Szövetség

Stratégiai megállapodást írt alá a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) és a Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ) a magyar e-kereskedők export hajlandóságának és külpiacra lépésének fejlesztése érdekében.

Ezzel pazarolják el a magyarok a legtöbb időt a munkahelyen

Ahogy egyre többünk munkája kapcsolódik szorosan az internethez, egyre...

Az EU lépni akar, hogy az embercsempészek ne reptessék a migránsokat

Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt annak érdekében, hogy visszaszorítsa a fuvarozás egyre növekvő, bűnözői hálózatok általi visszaélésszerű használatát az EU-ba irányuló irreguláris migráció elősegítésére.

Földrengés volt Horvátország magyar határhoz közeli részén

Földrengés volt kedd hajnalban, 4.14 órakor Horvátországban 3,3-as magnitúdóval, Eszék közelében, a magyar határtól 10 kilométerre - közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Elindult Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat

Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg évek óta nagysikerű Az év felelős foglalkoztatója díj pályázatát az OFA Nonprofit Kft. - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Gazdaság

Kőbe vési a kormány az értékpapírügyletek tranzakciós illetékét

A parlamentnek benyújtott adótörvénycsomagból kiderül, hogy olyan ideiglenesnek mondott terheket is állandóvá tesz a kormány, amelyeket az extraprofitadó részeként eredetileg csak 2022-re és 2023-ra...

Egyhangúlag döntött a kamatkondíciókról a monetáris tanács májusban

Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa május végi ülésén az alapkamat 13,0 százalékon tartásáról, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlábának 100 bázispontos csökkentéséről 19,50 százalékra és az egynapos jegybanki betét kamatlábának 12,50 százalékon tartásáról a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint.

Ezek a megtakarítások úszhatják meg az új 13%-os adót

Mivel az szja-törvény szerint nem minősül kamatjövedelemnek a legalább 10 évig tartott nyugdíjcélú megtakarítások hozama, nem csak a 15 százalékos kamatadó, hanem a szerda éjjel rendeletben bevezetett 13%-os szocho-t sem kell megfizetni például a nyugdíjcélú megtakarítások után - értelmezi a GRANTIS a szociális hozzájárulási adó (szocho) eltérő alkalmazásáról szóló rendeletet.

MNB: a pénzügyi vállalkozásoknak emelniük kell az induló tőkéjüket

A pénzügyi vállalkozásoknak az idén december 31-ig, illetve 2026 december végéig a biztonságos működés fenntartása érdekében két lépésben jelentősen növelniük kell induló tőkéjüket. Az MNB visszavonhatja a piaci szereplők engedélyét, ha a tőkeemelésre nem kerül sor a jogszabályi határidőkig - figyelmeztetett a jegybank.